ล้อมคอกธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล

ล้อมคอกธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

ได้เปิดรับฟังความคิดเห็น แนวทางในการห้ามผู้ทำธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ให้บริการหรือส่งเสริมการให้บริการรับฝากสินทรัพย์ดิจิทัล ที่มีการจ่ายผลตอบแทนแก่ผู้ฝากแล้วก็การให้กู้ยืม (deposit taking & lending) เพื่อคุ้มครองปกป้องผู้ซื้อขายแล้วก็ราษฎรจากการเสี่ยงทางธุรกิจของผู้ให้บริการธุรกรรม และก็เพื่อช่วยลดปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นได้ก็เพราะการเข้าใจผิดว่า เป็นบริการที่มีการควบคุมดูแลจากหน่วยงานควบคุม จนบางทีอาจนำไปสู่ความเสียหายของประชาชน

เนื่องจากยังไม่มีการควบคุมดูแลทั้งในแล้วก็ต่างชาติ แล้วก็ปัจจุบันนี้มีผู้ให้บริการในต่างประเทศหลายรายที่ประสบพบเจอกับปัญหาด้านสภาพคล่องจนกระทั่งจำเป็นต้องหยุดให้บริการแล้วก็มีการหยุดการถอนสินทรัพย์ดิจิทัลของลูกค้า ก.ล.ต.

สินทรัพย์ดิจิทัล

ได้เปิดรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางในการควบคุมดูแล โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

1.ห้ามผู้ทำธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล รับฝากสินทรัพย์ดิจิทัลและนำสินทรัพย์ดิจิทัลที่รับฝากไปให้กู้ยืมหรือลงทุนรวมทั้งจ่ายผลตอบแทนแก่ผู้ฝาก

2. ห้ามผู้ทำธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล รับฝากสินทรัพย์ดิจิทัลโดยจ่ายผลตอบแทนให้แก่ผู้ฝาก ถึงแม้ผลตอบแทนดังที่กล่าวถึงแล้วมิได้มาจากการนำสินทรัพย์ดิจิทัลที่รับฝากหาผลประโยชน์ (เช่น อาจมาจากงบประมาณช่วยเหลือการขายของบริษัทหรือบริษัทในกลุ่ม เป็นต้น) ก็ตาม นอกจากมีลักษณะเป็นการช่วยเหลือการขายตามหลักมาตรฐานที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศระบุ

3.ห้ามทำการโปรโมทหรือเชื้อเชิญบุคคลทั่วไปหรือทำการอื่นใดที่มีลักษณะเป็นการเกื้อหนุนการให้บริการ deposit taking & lending ของผู้ให้บริการหรือบุคคลอื่น ดังเช่นว่า เป็นช่องทางให้ลูกค้าสามารถใช้บริการผู้ให้บริการ deposit taking & lending ในต่างชาติผ่านแพลตฟอร์มหรือแอปพลิเคชันของผู้ทำธุรกิจได้ เป็นต้น

นอกนั้น ก.ล.ต.ยังได้เปิดรับฟังความคิดเห็นแนวทาง เกี่ยวกับการแก้ไขการเปิดเผยความเสี่ยงจากการซื้อขายคริปโตเคอร์เรนซีแล้วก็การกำหนดราคาการซื้อสินทรัพย์ดิจิทัลต่อธุรกรรมอย่างน้อย 5,000 บาท เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ซื้อขายจะมีความรู้และมีความเข้าใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ การลงทุนแล้วก็การจัดการความเสี่ยงจากการลงทุน แล้วก็สามารถรับความเสี่ยงได้ในระดับที่เหมาะสม สอดคล้องกับระดับความเสี่ยงของผลิตภัณฑ์ รวมทั้งได้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจอย่างเพียงพอ